Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 26/08/2014]


ThS. Nguyễn Văn Khánh


Chức vụ:  Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư
 tưởng Hồ Chí Minh.
   TS. Nguyễn Văn Ngọc


Chức vụ:  Phó Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: 

CN. Phan Thị Anh


             
Chức vụ:  Giáo vụThS. Nguyễn Thị Thu Hiền


 Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị.

ThS. Trần Thị Cẩm Linh

             
Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị.

ThS. Lưu Thị Thương

            
Chức vụ:  Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh.ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thịnh


Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Chính trị những NLCB của CN Mac - Lênin
ThS. Ngô Thị Hân

             
Chức vụ:  Nhân viên


CÁC TIN KHÁC


Đang online: 77


Số lượt truy cập: 5187034

Doanh nghiệp đối tác