Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.

[Đăng ngày: 09/01/2017]

[Đăng ngày: 29/01/2013]

Tổ Quản trị mạng là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, được thành lập theo Quyết định số 560/QĐ-CĐGTVTIII ngày 03/10/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng giao thông vận tải III trên cơ sở tách Tổ mạng và hệ thống trực thuộc Khoa Công nghệ thông tin. Tổ Quản trị mạng có chức năng giúp Hiệu trưởng quản lý hạ tầng kỹ thuật hệ thống mạng, tổ chức thực hiện việc phát triển, khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động nghiệp vụ khác của Trường. Cơ cấu tổ chức của Tổ Quản trị mạng gồm có một Tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và một số Bộ phận chuyên môn do Tổ trưởng phân công gồm: Bộ phận quản trị mạng, bộ phận kỹ thuật máy tính, bộ phận quản lý phòng thực hành Tin học, bộ phận quản trị website và phần mềm đào tạo.
1

Đang online: 134


Số lượt truy cập: 4088087

Doanh nghiệp đối tác