Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 24/11/2014]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng
Tổ Quản trị mạng là đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng, có chức năng quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của Trường cao đẳng GTVT III.
2. Nhiệm vụ
  • Lập sơ đồ hệ thống mạng, triển khai công tác cài đặt, quản trị mạng, đảm bảo hệ thống mạng LAN trong Trường hoạt động thông suốt.
  • Phối hợp với đơn vị phụ trách Trang thông tin điện tử của Trường trong quản lý hệ thống kỹ thuật, quản lý thông tin và bảo mật thông tin trong Nhà trường. 
  • Tham mưu cho BGH việc ứng dụng CNTT trong quản lý, văn thư điện tử.
  • Quản lý các phòng thực hành, lập thời khóa biểu phòng máy, phân công trực.
  • Lập hồ sơ theo dõi, quản lý chặt chẽ thiết bị, tài sản, cơ sở vật chất được trang bị.
  • Lập kế hoạch bảo trì, khắc phục các sự cố máy tính cho tất cả các đơn vị.
  • Quản lý phần mềm đào tạo, thực hiện sao chép, lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác giảng dạy, thi, kiểm tra…

Đang online: 336


Số lượt truy cập: 4571250