Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 13/09/2014]
CN. Trần Bảo Chinh

Chứcvụ: Tổ trưởng

Lĩnh vực phụ trách: Phụ trách chung

Email: phongcntt.cgs@moet.edu.vn

CN. Nguyễn Trung Ngân


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Hệ thống

Email: trungngan2008@gmail.com

CN. Lê Thanh Phương


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý phòng máy

Email: thanhphuong_gtvt@yahoo.com

TCCN. Nguyễn Như Hiền


Chức vụ:Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Phòng máy

Email: nhuhiengtvt3@gmail.com

TCCN. Huỳnh Chí An


Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý Phòng máy

Email: huynhchian@gmail.comĐang online: 142


Số lượt truy cập: 4099357

Doanh nghiệp đối tác