Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 09/01/2017]

Tổ Quản trị mạng có chức năng giúp Hiệu trưởng về công tác ứng dụng CNTT trong quản lý, văn thư điện tử tại Trường. Được thành lập vào tháng 10/2008, tổ gồm 05 thành viên thực hiện các chuyên môn như: quản trị mạng và kỹ thuật máy tính, quản lý phòng thực hành Tin học, quản lý phần mềm đào tạo.



Đội ngũ nhân sự Tổ Quản trị mạng













Đang online: 133


Số lượt truy cập: 4088086

Doanh nghiệp đối tác