Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 01/04/2015]

NỘI QUY CÔNG TÁC TỔ QUẢN TRỊ MẠNG

1. Tổ Quản trị mạng hoạt động theo quy chế dân chủ, bình đẳng trên quan điểm xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, mọi hoạt động của Tổ phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường.
2. 100% CB-CNV phải thông, thuộc các nội dung liên quan đến vị trí, công việc được phân công; có ý thức trách nhiệm, giúp đỡ tương trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì và đề cao uy tín của đơn vị, góp phần vào sự nghiệp đào tạo của Trường.
3. Tổ trưởng là người gương mẫu đi đầu thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành các chức năng nhiệm vụ được giao; các nhân viên thực hiện các công việc chuyên môn theo sự phân công của Tổ trưởng.

Đang online: 135


Số lượt truy cập: 4088089

Doanh nghiệp đối tác