Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 25/08/2014]


ThS. Trần Thị Liên


             
Chức vụ: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn Vẽ kỹ thuật

Chuyên môn giảng dạy: Hình học họa hình, Vẽ kỹ thuật cơ bản, Vẽ kỹ thuật chuyên ngành, Autocad

Giảng viên chính, ThS. Lê Thị Thu


             
Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy:Toán ứng dụng, Qui hoạch tuyến tính

Giảng viên chính, ThS. Nguyễn Ngọc Anh


             
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Cơ

Chuyên môn giảng dạy: Cơ lý thuyết, Cơ kỹ thuật (Sức bền vật liệu)


ThS. Trần Thị Huệ Chi


             
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Toán

Chuyên môn giảng dạy: Toán ứng dụng, Toán cao cấp, Qui hoạch tuyến tính

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyết


             
Chức vụ: Giảng viên – Trưởng Bộ môn Hóa

Chuyên môn giảng dạy: Hóa đại cương, Thí nghiệm Hóa đại cương

CN. Hoàng Đức Hạnh


             
Chức vụ: Giáo vụ
CN. Trần Thị Thanh Huệ


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Văn - Tiếng Việt

ThS. Nguyễn Thị Mai Hương


             
Chức vụ: Giảng viên, Phụ trách Phòng thí nghiệm Hóa

Chuyên môn giảng dạy: Hóa đại cương, Thí nghiệm Hóa đại cương

KS. Hoàng Bá Khoa


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vẽ kỹ thuật Cơ khí, Autocad

ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Hóa đại cương, Thí nghiệm Hóa đại cương

Giảng viên chính, ThS. Nguyễn Thanh Long


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Toán ứng dụng, Toán cao cấp, Xác xuất thống kê

ThS. Nguyễn Hùng Minh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vật lý đại cương, Thí nghiệm Vật lý đại cương

CN. Nguyễn Văn Ngoạn


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vẽ kỹ thuật cơ bản, Vẽ kỹ thuật chuyên ngành, Autocad

KS. Lê Bảo Quỳnh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Cơ lý thuyết, Cơ kỹ thuật

Giảng viên chính, ThS. Lê Đức Sanh

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1956

Chuyên môn giảng dạy: Toán ứng dụng, Toán cao cấp, Xác xuất thống kê

CN. Nguyễn Thị Sinh

Chức vụ: Giảng viên

Năm sinh: 1981

Chuyên môn giảng dạy: Vật lý đại cương

KS. Chu Minh Thu


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Vẽ kỹ thuật cơ bản, Vẽ kỹ thuật chuyên ngành, Autocad

CN. Đặng Thành Trung


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Toán ứng dụng, Toán Kinh tế, Qui hoạch tuyến tính

CN. Phạm Văn Điệp 

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Toán

Email: phamvandiepgtvt3@gmail.com

CÁC TIN KHÁC

Đang online: 211


Số lượt truy cập: 4098593

Doanh nghiệp đối tác