Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 09/12/2014]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Bộ môn Ngoại ngữ trực thuộc Trường là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Trường, đào tạo trình độ Cao đẳng và TCCN các môn: Anh văn cơ bản; Anh văn chuyên ngành cho các Khoa, có các chức năng sau đây:
  • Tổ chức thực hiện và quản lý toàn bộ quá trình học thuật trong phạm vi quản lý.
  • Xây dựng các chương trình đào tạo, biên soạn đề cương, bài giảng, giáo trình môn học, ngân hàng đề thi, ra đề thi. 
  • Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng kế hoạch bổ sung, trang thiết bị dạy học, thực tập; tổ chức bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị.
  • Xây dựng kế hoạch phát triển bộ môn trước mắt và lâu dài, tổ chức bồi dưỡng và nâng cao trình độ giảng viên, tổ chức hội giảng, thi HS-SV giỏi hàng năm, tổ chức các hoạt động học tập ngoại khóa của các lớp HS-SV. 
  • Sử dụng và quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc bộ môn quản lý.
  • Xây dựng bộ môn vững mạnh về mọi mặt. 
  • Thực hiện công tác giáo vụ: kế hoạch giảng dạy, tổ chức các kỳ thi, chấm thi, cập nhật điểm, trình Hội đồng Đào tạo xét (chế độ, lưu ban, lên lớp, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật).Đang online: 123


Số lượt truy cập: 5237295

Doanh nghiệp đối tác