Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 12/11/2013]


ThS. Phạm Kiều Mai


             
Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

ThS. Nguyễn Văn Đông


             
Chức vụ: Phó Bộ môn

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

ThS. Cấn Thị Thu Hà


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

CN. Tăng Thị Thu Hà


             
Chức vụ: Giáo vụCN. Lương Mỹ Liên


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

ThS. Hồ Thị Thanh Linh


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh

CN. Ngô Thị Bích Trâm


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh
 CN. Nguyễn Thị Cảnh 


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Tiếng Anh
CÁC TIN KHÁC


Đang online: 106


Số lượt truy cập: 5237403

Doanh nghiệp đối tác