Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 30/10/2016]

STT HỌ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Đ/c Huỳnh Văn Có Chủ tịch Phụ trách chung.
Phụ trách về tuyên giáo.
2 Đ/c Tạ Văn Trọng Phó Chủ tịch Phụ trách chế độ chính sách.
3 Đ/c Trần Thị Liên Ủy viên Ban thường vụ Trưởng ban nữ công Phụ trách công tác nữ công, xã hội.
4 Đ/c Hoàng Thị Huệ Ủy viên Ban chấp hành Chủ tịch UB kiểm tra Phụ trách công tác UBKT.
5 Đ/c Nguyễn Phan Ái Hương Ủy viên Ban chấp hành Phụ trách công tác Văn - Thể - Mỹ.
6 Đ/c Trần Thị Hương Ủy viên Ban chấp hành Trưởng ban Tài chính Phụ trách tài chính Công đoàn.
7 Đ/c Đoàn Thị Minh Nhã Ủy viên Ban chấp hành Phụ trách công tác thi đua.
8 Đ/c Nguyễn Hoàng Vũ Ủy viên Ban chấp hành Phụ trách chuyên môn giảng dạy, đào tạo.
9 Đ/c Lý Hoàng Hà Ủy viên Ban chấp hành Phụ trách công tác tổ chức, văn phòng.                                             BCH Công đoàn trường Nhiệm kỳ: 2012 - 2017


Đang online: 230


Số lượt truy cập: 3966729

Doanh nghiệp đối tác