Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 17/09/2017]


ThS. Phạm Đình Thọ

Chức vụ: Giám đốc 

Chuyên môn: Khai thác và bảo trì ô tô

Giảng dạy: Thực hành Gầm, Động cơ ôtô

ThS. Mai Thành Luân

Chức vụ: Phó Giám đốc

Lĩnh vực phụ trách: 

Email: mtluan.gtvt3@gmail.com


ThS. Trần Trọng Tường

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Khai thác và bảo trì ô tô 

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Lê Việt Dũng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Kỹ thuật điện - Điện tử

Giảng dạy: lý thuyết, thực hành điện - điện tử; lập trình


ThS. Nguyễn Công Thạnh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cơ khí động lực

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Trần Phú

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: khai thác và bảo trì ô tô

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Nguyễn Hữu Trí

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: thiết kế máy

Giảng dạy: lý thuyết, thực hành chuyên môn


ThS. Trần Phú

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: khai thác và bảo trì ô tô

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Huỳnh Ngọc Thái Chân

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Toán - Tin

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Nguyễn Hùng Minh

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: vật lý

Giảng dạy: lý thuyết chuyên môn


ThS. Liêu Quang Hiệp

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: thiết kế máy

Giảng dạy: nguyên lý - chi tiết máy, hình họa vẽ kỹ thuật

ThS. Nguyễn Ngọc Bích

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: ngôn ngữ Anh

Giảng dạy: Anh văn

CÁC TIN KHÁC


Đang online: 494


Số lượt truy cập: 5033721

Doanh nghiệp đối tác