Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 04/01/2017]

Khoa Tài chính - Kế toán được thành lập tháng 8/2010. Hiện nay, Khoa quản lý 02 chuyên ngành gồm: Ngành Kế toán doanh nghiệp được tách ra từ Khoa Kinh tế và chuyển tiếp cho Khoa Tài chính – Kế toán quản lý, đào tạo từ bậc trung cấp nghề, trung cấp chính quy đến bậc cao đẳng nghề, cao đẳng chính quy, cao đẳng vừa học vừa làm và liên thông từ bậc học trung cấp chuyên nghiệp lên cao đẳng, đại học; Ngành Tài chính – Giờ học thực hành tại Phòng Kế toán ảo Lễ bảo vệ Khóa luận ngành Tài chính ngân hàng
Ngân hàng tuyển sinh từ năm 2010 với bậc đào tạo cao đẳng. Năm 2016, để phục vụ công tác nghiên cứu và thực hành của sinh viên, Khoa đã đưa mô hình Phòng kế toán doanh nghiệp mô phỏng đi vào hoạt động.Đội ngũ giảng viên Khoa Tài chính - Kế toán


Đang online: 81


Số lượt truy cập: 5187927

Doanh nghiệp đối tác