Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 26/08/2014]


ThS. Nguyễn Tuấn Anh


             
Chức vụ: Trưởng Bộ môn

Chuyên môn giảng dạy: Giáo dục thể chất

ThS. Lâm Phước Bình


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Giáo dục thể chất và Quốc phòng

ThS. Trần Phi Hoàng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Giáo dục thể chất và Quốc phòng

ThS. Trần Văn Phong


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Giáo dục thể chất và Quốc phòng

ThS. Hoàng Ngân Giang


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Giáo dục thể chất
CÁC TIN KHÁC


Đang online: 158


Số lượt truy cập: 5189391

Doanh nghiệp đối tác