Giới thiệu

[Đăng ngày: 23/11/2014]


KS. Nguyễn Trọng Tuấn  

Chức vụ: Trưởng phòng

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nội bộ

Email: nguyenquoctuangtvt3@gmail.com

ThS. Nguyễn Hoàng Vũ

Chức vụ: Phó phòng

Chuyên môn giảng dạy: Các môn chuyên ngành Cầu đường

Email: hoangvugtvt@gmail.com


CN. Phạm Thị Ngọc Lệ 

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nội bộ

Chuyên môn giảng dạy: Nghiệp vụ hành chính văn phòng

Email: phamthingocle@yahoo.com.vn


CN. Nguyễn Quốc Dũng

Chức vụ: Nhân viên

Lĩnh vực phụ trách: Thanh tra nội bộ

Chuyên môn giảng dạy: Tin học ứng dụng

Email: nguyenquocdungpc45@yahoo.com

CÁC TIN KHÁC