Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 20/04/2013]

Hiện nay, Khoa Công nghệ thông tin có 02 đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Cơ bản cơ sở - Tin học. Tổ công đoàn Khoa Công nghệ thông tin với 08 công đoàn viên. Năm 2010, Khoa thành lập 02 tổ môn trực thuộc có tên gọi Tổ môn Cơ sở và Tổ môn Mạng và Internet.

Tổ môn trực thuộc khoa

1. Tổ môn Cơ sở

- Các môn:
o Tin học cơ bản
o Tin học đại cương
o Tin học văn phòng
o Access
o Kỹ thuật lập trình
o Cơ sở dữ liệu
o Visual basic
o Cấu trúc dữ liệu

- Giảng viên tổ môn
o Cô Trần Thị Hạnh Mai
o Cô Đặng Thục Hiền
o Cô Đặng Thị Hà
o Cô Lê Ngọc Châu

2. Tổ môn Mạng và Internet.

- Các môn:
o Cấu trúc máy tính
o Lắp ráp, cài đặt, xử lý sự cố
o Mạng cơ bản & Internet
o Quản trị mạng máy tính
o Thiết kế xây dựng hệ thống mạng
o Lập trình mạng ứng dụng
o ISA server
o Xây dựng dự án

- Giảng viên tổ môn
o Cô Võ Thị Hoàng Diễm
o Thầy Trần Quốc Hùng
o Thầy Huỳnh Ngọc Chiến
o Thầy Nguyễn Viết Liên

CÁC TIN KHÁC


Đang online: 362


Số lượt truy cập: 4249235

Doanh nghiệp đối tác