Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 15/06/2013]

 
    1. Chi bộ văn Phòng:

        Bí thư:  đ/c Võ Tấn Hà

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P.Tổ chức – Hành Chính; P. Tài chính
 
 
 
  2. Chi bộ Đào tạo: 

        Bí thư:  đ/c Hoàng Thị Huệ

        Số đảng viên: 07 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Đào tạo
 
 
 
  3. Chi bộ Công tác HS - SV:

        Bí thư:  đ/c Lê Đình Thành

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: P. Công tác Học sinh – Sinh viên
 
 
 
  4. Chi bộ Cơ khí:

        Bí thư:  đ/c Lâm Bác Tuấn

        Số đảng viên: 07 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Cơ khí; Xưởng thực tập
 
 
 
  5. Chi bộ Kinh tế:

        Bí thư:  đ/c Phí Thị Loan

        Số đảng viên: 05 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Kinh tế
 
 
 
  6. Chi bộ Tài chính - Kế toán:

        Bí thư:  đ/c Phạm Thị Thanh Xuân

        Số đảng viên: 03 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Tài chính - Kế toán
 
 
 
  7. Chi bộ Xây dựng:

        Bí thư:  đ/c Trần Văn Hết

        Số đảng viên: 04 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Xây dựng
 
 
 
  8. Chi bộ Công trình:

        Bí thư:  đ/c Võ Thị Minh

        Số đảng viên: 07 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Công trình
 
 
 

  9. Chi bộ Cơ bản cơ sở - Tin học:

        Bí thư:  đ/c Trần Bảo chinh

        Số đảng viên: 08 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Cơ bản cơ sở ; Khoa Công nghệ thông tin; Tổ Quản trị mạng
 
 
 
  10. Chi bộ Lý luận - thể chất:

        Bí thư:  đ/c Trần Văn Phong

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Khoa Lý luận chính trị; Giáo dục thể chất
 
 
 
  11. Chi bộ Ngoại Ngữ

        Bí thư:  đ/c Phạm Kiều Mai

        Số đảng viên: 05 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Bộ môn Ngoại ngữ
 
 
 
  12. Chi bộ Học sinh – Sinh viên

        Bí thư:  đ/c Nguyễn Tấn Thông

        Số đảng viên: 09 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Sinh viên các khoa
 
 
 
  13. Chi bộ TT AET:

        Bí thư:  đ/c Phan Hoài Thanh

        Số đảng viên: 03 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm AET; Ban Quản lý dự án
 
 
 
  14. Chi bộ Trung tâm Cơ giới:

        Bí thư:  đ/c Bùi Nam Lý

        Số đảng viên: 11 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm ĐT&TNCG
 
 
 
  15. Chi bộ Trung tâm FCM

        Bí thư:  đ/c Nguyễn Kim Cương

        Số đảng viên: 04 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Trung tâm FCM
 
 
 
  16. Chi bộ Thông tin – Thư viện:

        Bí thư:  đ/c Bùi Thị Minh Phương

        Số đảng viên: 05 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: TT Thông tin – Thư viện; P. KHCN & QHQT
 
 
 
  17. Chi bộ Thanh tra - Khảo thí:

        Bí thư:  đ/c Trần Văn Minh

        Số đảng viên: 06 đồng chí

        Các đơn vị phụ trách: Tổ Thanh tra; Phòng khảo thí
 
CÁC TIN KHÁC

Đang online: 230


Số lượt truy cập: 3836303

Doanh nghiệp đối tác