Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 25/06/2015]

Đ/c: Chu Xuân Nam

Chức vụ đảng: Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Yên

Phụ trách: Phụ trách chung; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Ngoại ngữ, Cơ bản cơ sở – Công nghệ thông tin.
Đ/c: Nguyễn Kim Cương

Chức vụ đảng: Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1962

Quê quán:  Hà Tĩnh

Phụ trách: Phụ trách công tác các trung tâm; giám sát sinh hoạt các chi bộ: FCM, AET.
Đ/c: Võ Tấn Hà

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng TC-HC

Năm sinh: 1964

Quê quán: Long An

Phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và đảng vụ; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Văn phòng, Tài chính – Kế toán.

Đ/c: Bùi Nam Lý

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm ĐT&TNCG

Năm sinh: 1967

Quê quán: Thái Bình

Phụ trách: Phụ trách công tác tuyên giáo; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Thực nghiệm cơ giới, Cơ khí.
Đ/c: Bùi Thị Minh Phương

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

Năm sinh: 1976

Quê quán: Tiền Giang

Phụ trách: Phụ trách công tác Dân vận, theo dõi hoạt động Công đoàn; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Thông tin – Thư viện, Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất.


Đ/c: Đoàn Thị Thanh Thảo

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Đào tạo

Năm sinh: 1978

Quê quán: Bình Thuận

Phụ trách: theo dõi Công tác thanh niên; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Công trình, Xây dựng, Học sinh - Sinh viên.

Đ/c: Tạ Văn Trọng

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1972

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác Đào tạo; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Đào tạo, Thanh tra – Khảo thí.
Đ/c: Nguyễn Khánh Tường

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác Học sinh - Sinh viên; giám sát sinh hoạt các chi bộ: công tác Học sinh - Sinh viên, Kinh tế.

Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Tài chính

Năm sinh: 1976

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác tài chính; giám sát sinh hoạt chi bộ Tài chính - Kế toán.

Đang online: 178


Số lượt truy cập: 3769806

Doanh nghiệp đối tác