Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Giới thiệu

[Đăng ngày: 28/06/2017]


Đ/c: Nguyễn Tấn Thông

Chức vụ: Bí thư Đ/c: Hoàng Thế Hanh

Chức vụ: Phó bí thư


Đ/c: Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó bí thư


Đ/c: Phạm Văn Mạnh

Chức vụ: Uỷ viên BTV

Đ/c: Ma Thị Thu Thuỷ

Chức vụ: Uỷ viên BTVĐ/c: Phạm Thị Khánh Hạ

Chức vụ: Uỷ viên BCH


Đ/c: Đặng Thị Thuý Hằng

Chức vụ: Ủy viên BCHĐ/c: Vũ Thị Thu Hiền

Chức vụ: Uỷ viên BCH
Đ/c: Cao Trọng Hùng

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Đ/c: Lê Phước Khai

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Đ/c: Nguyễn Minh Mỹ

Chức vụ: Uỷ viên BCH
Đ/c: Lê Xuân Phương

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Đ/c: Nguyễn Thị Hồng Son

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Đ/c: Hoàng Viết Sơn

Chức vụ: Uỷ viên BCH

Đ/c: Đinh Lê Khánh Tài

Chức vụ: Uỷ viên BCH


Đang online: 73


Số lượt truy cập: 5187821

Doanh nghiệp đối tác