Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông tin Tuyển sinh

[Đăng ngày: 07/06/2019]


STT TÊN NGÀNH MÃ NGÀNH
BẬC
CAO ĐẲNG
MÃ NGÀNH
BẬC
TRUNG CẤP
Khối ngành kỹ thuật: Thời gian đào tạo từ 2.5 đến 3 năm ~ 85 – 90 tín chỉ (320.000đ/1 tín chỉ) 
1 Công nghệ ô tô 6510216 5510216
2 Xây dựng cầu đường bộ 6580205
5580205
3 Vận hành máy thi công mặt đường 6520184
4 Xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt
6510110 5510110
5 Kỹ thuật xây dựng
6580201 5580201
6 Công nghệ kỹ thuật trắc địa
6510902
7 Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng công trình xây dựng
5510120
8 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 6510105
9 Hàn (Cơ khí chế tạo)
6520123
5520123
10 Cắt gọt kim loại (cơ khí chế tạo) 6520121 5520121
11 Cơ điện tử 6520263 5520263
12 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (điện lạnh) 6520205 5520205
13 Quản trị mạng máy tính 6480209
14 Tin học ứng dụng
 6480205
Khối ngành kinh tế: Thời gian đào tạo từ 2.5 đến 3 năm ~ 80 – 85 tín chỉ (270.000đ/1 tín chỉ)
15 Quản lý xây dựng
 6580301
16 Khai thác vận tải  6840101
17 Khai thác vận tải đường bộ 5840105
18 Quản trị kinh doanh 6340404
19 Tài chính - Ngân hàng 6340202
20 Kế toán doanh nghiệp 6340302
5340302
21 Logistic
6340113

Download mẫu đăng ký xét tuyển tại đây: Phiếu đăng ký xét tuyển.doc

6510105














Đang online: 102


Số lượt truy cập: 5237380

Doanh nghiệp đối tác