[Đăng ngày: 28/11/2016]


Quá trình hình thành và phát triển: Trường Cao đẳng GTVT III được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học GTVT khu vực III theo Quyết định số 3093/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 08/7/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 

CÁC TIN KHÁCDoanh nghiệp đối tác