THÔNG TIN LIÊN LẠCStt Chức vụ Họ và Tên Vị trí VP Liên hệ
1 Phó hiệu trưởng
ThS. Tạ Văn Trọng
C-103 Đt: 028. 38.764.258
Stt Đoàn thể Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1 Công đoàn Chủ tịch: ThS. Phạm Văn Mạnh
Phó Chủ tịch: CN. Chu Thị Mai Loan
B-101
2 Đảng ủy Bí thư: 
Phó Bí thư: ThS. Tạ Văn Trọng

Đt: 028. 37.515.908(220)
3 Đoàn TN – Hội sinh viên
Bí thư Đoàn:  Hoàng Thế Hanh
Phó Bí thư: Nguyễn Phước Hào
Phó Bí thư: Hoàng Viết Sơn
Chủ Tịch HSV: Nguyễn Phước Hào
A-005
Đt: 028. 38.756.802(229)
Nội dung liên hệ:
- Các nội dung sinh hoạt Đoàn – Hội.
- Các nội dung hỗ trợ HSSV.
Stt Đơn vị Ban lãnh đạo Vị trí VP Liên hệ
1 Phòng Tổ chức Hành chính
TP:
 ThS. Nguyễn Minh Truyền

C-102 Đt: 028. 38.754.342(101-116-120)
2 Phòng Đào tạo
TP:
 ThS. Nguyễn Tấn Thông

C-001 Đt: 208. 37.513.974(119) - 028. 38.750.592 - 028. 38.761.456(111)
Website:daotao.hcmct3.edu.vn
Nội dung liên hệ:
- Cấp văn bằng chứng chỉ và các loại giấy tờ có liên quan đến học tập
- Giải quyết học vụ
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến tuyển sinh
3 Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên TP: CN. Võ Tấn Hà
A-012 Đt: 028. 38.756.802(231)
Nội dung liên hệ:
-Nộp bản điểm danh các lớp học phần, niên chế.
- Giải quyết chế độ chính sách, miễn giảm học phí, học bổng.
- Cấp các loại giấy chứng nhận Học sinh - Sinh viên.
- Đánh giá kết quả điểm rèn luyện.
4 Phòng Tài Chính
TP: ThS. Phạm Thị Thanh Xuân
C-101
Đt: 028. 38.756.802(129)
Nội dung liên hệ:
-
Các giao dịch về tài chính: nộp học phí, phí học lại.
- Nhận tiền miễn giảm, học bổng, khen thưởng.
4 Phòng QTTB & XDCB
TP: ThS. Bành Thị Hằng Tâm
A-010
Đt: 028. 38.756.802(126)
Nội dung liên hệ:
- Quản lí cơ sở vật chất, thiết bị, tài sản của trường.
- Tiếp nhận các phản ánh của HSSV về việc hư hỏng, mất cắp, cháy nổ… các thiết bị, tài sản trong phòng học.
5 Phòng KHCN&QHQT
TP: ThS. Phan Hoài Thanh
B-111
Đt: 028. 38.756.802(124)
Nội dung liên hệ:
-    Tiếp nhận đăng ký đề tài khoa học của HSSV.
-    Phát triển quan hệ hợp tác với các trường trong và ngoài nước.
-    Cung cấp tài liệu tham khảo phục vụ học tập, nghiên cứu của HSSV- Thời gian phục vụ 8h-17h hàng ngày (Thứ 7, chủ nhật nghỉ).
-    Cấp phát đồng phục HSSV.
6
Phòng Thanh tra - Khảo thí TP: KS. Trần Văn Minh
PTP: ThS. Nguyễn Hoàng Vũ
PTP: KS. Trương Hải Tú
B-102
Đt: 028. 38.756.802(103)
Nội dung liên hệ:
-    Tiếp nhận đơn phúc khảo của HSSV.
-    Các vấn đề liên quan đến công tác thi, khảo sát mức độ hài lòng của HSSV.
-  Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo các phản ảnh về các tình trạng tiêu cực xảy ra trong HSSV.
7
Y tế
Tổ trưởng: YS.Đoàn Thị Ngọc Hòa

A-001
Đt: 0917357956
 01692923607
Nội dung liên hệ:
- Thực hiện vệ sinh phòng dịch và chăm lo sức khỏe cho HSSV
Stt Đơn vị
Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1
Trung tâm CEMET
Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Bắc
A-004
Đt: 028. 5406.0267
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tin học,  ngoại ngữ A, B.
- Các lớp đào tạo ngắn hạn.
- Các lớp đào tạo tại chức, liên thông.
2
Trung tâm Đào tạo  Thực nghiệm và Cơ giới
Giám đốc: ThS. Nguyễn Ngọc Linh
Văn phòng ghi danh phía trước cổng trường
Đt: 028. 6675.0158
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng lái xe các hạng A, B, C, D
3
Trung tâm AET
Giám đốc: Nguyễn Văn Dân

Đt: 028. 6298.0020
Nội dung liên hệ:
- Tổ chức các lớp đào tạo thí nghiệm viên công trình.
Stt Đơn vị
Ban lãnh đạo
Vị trí VP Liên hệ
1
Khoa Xây dựng - Công trình
Trưởng khoa: ThS. Võ Thị Minh
Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Anh Quân
A-006
028. 38.756.802 (227)
2
Khoa Cơ khí động lực
Phó trưởng khoa: ThS. Cấn Văn Hải
Phó trưởng khoa: ThS. Lâm Bác Tuấn
Phó trưởng khoa: ThS. Phạm Đình Thọ
A-103
028. 38.756.802 (110)
3
Khoa Kinh tế
Trưởng khoa: ThS. Vũ Đăng Khoa
Phó Trưởng khoa: ThS. Phạm Văn Rạng
Phó Trưởng khoa: ThS. Trương Thị Mỹ Linh
A-107
028. 38.756.802 (118)
4
Khoa Công nghệ thông tin
Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Viết Liên
A-109
028. 38.756.802 (113)
5 Khoa Cơ - Điện
Trưởng khoa: ThS. Hoàng Bá Khoa
A-110
028. 38.756.802 (230)
6
Khoa Giáo dục cơ sở
Trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Kiều Mai
Phó trưởng khoa
:
ThS. Phan Văn Thành
Phó trưởng khoaThS. Nguyễn Tuấn Anh
A-106
028. 38.756.802 (224)


Đang online: 66


Số lượt truy cập: 2660140

Doanh nghiệp đối tác