Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Lịch sử hình thành

[Đăng ngày: 20/12/2016]

 HIỆU TRƯỞNG
LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ


KS. Lê Ngọc Hải,
từ năm 1976 – 1983
(đã mất)


NGƯT .TS Võ Huỳnh
từ năm 1983 – 1992
(đã mất)


T.S Nguyễn Thế Kiệm
từ năm 1992 – 1998
(đã mất)


NGƯT . Th.S Nguyễn Đức Tư
từ năm 1998 – 2006NGƯT .TS Đinh Công Tâm
từ năm 2007 - 2014NGƯT .TS Chu Xuân Nam
từ năm 2014-2022
Đang online: 45


Số lượt truy cập: 2659897

Doanh nghiệp đối tác