[Đăng ngày: 07/11/2019]


Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020, sáng ngày 7/11/2019, Khoa Kinh tế đã tổ chức Lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho 04 sinh viên chuyên ngành Quản lý xây dựng - Khóa 41. Đây là thời khắc có ý nghĩa quan trọng đối với sinh viên, là kết quả tốt đẹp sau hơn 2 năm miệt mài học tập, rèn luyện tại Trường.

[Đăng ngày: 22/04/2018]


Ngày 20/4/2018, Khoa Kinh tế - Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI đã tổ chức thành công Lễ bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp cho 05 sinh viên Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 2015 – 2018.


Doanh nghiệp đối tác