Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Hướng dẫn lập chỉ dẫn kỹ thuật dùng cho hồ sơ mời thầu xây lắp cầu, đường bộ. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 171 tr. ; 27cm. Kho 1: 2c

2

Quản lý dự án công nghệ thông tin / Ngô Trung Việt. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 192tr ; 19cm. Kho 1: 1c

3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng. - In lần thứ 1. - H. : khoa học và kỹ thuật, 2006. - 232 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

4

Các nguyên lý quản lý dự án / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 234 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

5

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 258 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

6

Lập và thẩm định dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2006. - 198 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

7

Quản lý dự án / Cao Hào Thi chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. - 162 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

8

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư ( Lý thuyết và bài tập) / Đại học kinh tế. - Lần thứ 1. - Tp.HCM : Thống kê, 2009. - 246tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

9

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án / Ngô Minh Đức. - H. : Xây dựng, 2009. - 144 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 2c

10

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư / Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 356tr. ; 24cm. Kho 1: 3c, kho 2: 5c

11

Quản lý dự án xây dựng / Trịnh Quốc Thắng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006. - 204 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

12

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình /Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 260 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

13

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (Lý thuyết và bài tập) /ĐH Kinh tế. - In lần thứ 1. - Tp.HCM : thống kê, 2009. - 246 tr. ; 21 cm. Kho 1: 02c

14

Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2011. - 154 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

15

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình /Đỗ Đình Đức. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 296 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

16

Quản lý dự án xây dựng MS Project 2002 /Trần Hành. - In lần thứ 1. - Tp.HCM : ĐHQG, 2011. - 249 tr. ; 28 cm. Kho 1: 01c

17

Hỏi - đáp khi sử dụng Microsoft Project trong lập và quản lý dự án công trình xây dựng  /Bùi Mạnh Hùng - H.: Xây dựng, 2011. - 123 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

18

Quản lý dự án công nghiệp theo hình thức tổng thầu EPC quốc tế /Lê Văn Hiền - H.: Xây dựng, 2012. - 288 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

19

Quản lý dự án xây dựng /Đinh Tuấn Hải - H.: Xây dựng, 2012. - 355 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c


Đang online: 104


Số lượt truy cập: 1900803

Doanh nghiệp đối tác