PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
ThS. ĐINH HẠNH PHÚC


Phạm vi phụ trách:
  • Quản lý, điều hành hoạt động các địa điểm đào tạo của Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tại Cần Thơ.
  • Theo dõi, chỉ đạo đào tạo hệ chính quy, hệ ngắn hạn, nâng bậc, Công tác đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học tại các địa điểm đào tạo ở Cần Thơ và các điểm liên kết tại Đồng bằng sông cửu long;
  • Công tác quản lý hành chính, an ninh trật tự, phòng cháy, chữa cháy;
  • Quản lý tài sản các đơn vị tại các địa điểm đào tạo ở Cần Thơ.
  • Công tác văn hóa, thể thao tại các địa điểm đào tạo ở Cần Thơ.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng trường phân công.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH TRƯỜNG
ThS.  TẠ VĂN TRỌNG

Phạm vi phụ trách:
  • Phụ trách công tác đào tạo chính quy và dài hạn của Trường.
  • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Tổ Quản trị mạng và các khoa, bộ môn thuộc Trường.
  • Trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống ma túy, bảo vệ môi trường.
  • Kiêm các chức danh Phó Chủ tịch: Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức.


Đang online: 43


Số lượt truy cập: 2660060

Doanh nghiệp đối tác