Đ/c: Chu Xuân Nam

Chức vụ đảng: Bí thư Đảng ủy

Chức vụ chính quyền: Hiệu trưởng

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hưng Yên

Phụ trách: Phụ trách chung; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Ngoại ngữ, Cơ bản cơ sở – Công nghệ thông tin.
Đ/c: Nguyễn Kim Cương

Chức vụ đảng: Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1962

Quê quán:  Hà Tĩnh

Phụ trách: Phụ trách công tác các trung tâm; giám sát sinh hoạt các chi bộ: FCM, AET.
Đ/c: Võ Tấn Hà

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng TC-HC

Năm sinh: 1964

Quê quán: Long An

Phụ trách: Phụ trách công tác tổ chức và đảng vụ; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Văn phòng, Tài chính – Kế toán.

Đ/c: Bùi Nam Lý

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm ĐT&TNCG

Năm sinh: 1967

Quê quán: Thái Bình

Phụ trách: Phụ trách công tác tuyên giáo; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Thực nghiệm cơ giới, Cơ khí.
Đ/c: Bùi Thị Minh Phương

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện

Năm sinh: 1976

Quê quán: Tiền Giang

Phụ trách: Phụ trách công tác Dân vận, theo dõi hoạt động Công đoàn; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Thông tin – Thư viện, Lý luận chính trị – Giáo dục thể chất.


Đ/c: Đoàn Thị Thanh Thảo

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Đào tạo

Năm sinh: 1978

Quê quán: Bình Thuận

Phụ trách: theo dõi Công tác thanh niên; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Công trình, Xây dựng, Học sinh - Sinh viên.

Đ/c: Tạ Văn Trọng

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên; Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Trường

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1972

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác Đào tạo; giám sát sinh hoạt các chi bộ: Đào tạo, Thanh tra – Khảo thí.
Đ/c: Nguyễn Khánh Tường

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Phó Hiệu trưởng

Năm sinh: 1961

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác Học sinh - Sinh viên; giám sát sinh hoạt các chi bộ: công tác Học sinh - Sinh viên, Kinh tế.

Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Chức vụ đảng: Đảng ủy viên

Chức vụ chính quyền: Trưởng Phòng Tài chính

Năm sinh: 1976

Quê quán: Hà Nội

Phụ trách: Phụ trách công tác tài chính; giám sát sinh hoạt chi bộ Tài chính - Kế toán.

        HIỆU TRƯỞNG 
     NGƯT. TS. CHU XUÂN NAM 
           
Phạm vi phụ trách:
 • Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trường.
 • Theo dõi và chỉ đạo hoạt động của các đơn vị: Phòng TC-HC, Phòng Tài chính, Phòng KHCN & QHQT, Phòng Thanh tra, Ban QLDA và Trung tâm Thông tin – Thư viện. 
 • Trực tiếp chỉ đạo: công tác xây dựng văn bản nội quy, quy chế, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển chung của Trường; công tác tổ chức, nhân sự; kế hoạch tài chính và đầu tư; đối ngoại và hợp tác quốc tế; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua, khen thưởng và kỷ luật. 
 • Trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Trường.
 • Kiêm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức, nâng lương, thi đua khen thưởng.
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
NGƯT. TS. NGUYỄN KHÁNH TƯỜNG 
           
Phạm vi phụ trách:
 • Phụ trách công tác học sinh – sinh viên.  
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động Phòng Công tác học sinh sinh viên.
 • Trực tiếp chỉ đạo và kiêm trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường, chính sách hậu phương quân đội, công tác dân quân tự vệ của Trường.
 • Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức, nâng lương, thi đua khen thưởng.
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
   ThS. NGUYỄN KIM CƯƠNG 
  

Phạm vi phụ trách:
 • Phụ trách công tác hoạt động dịch vụ đào tạo, chuyển giao KHCN, công tác dạy nghề ngắn hạn của Trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Thực nghiệm cơ giới, Trung tâm AET, Trung tâm FCM, Trung tâm CEMET.
 • Trực tiếp chỉ đạo và kiêm trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường. 
 •  Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức, nâng lương, thi đua khen thưởng.
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
       ThS.  TẠ VĂN TRỌNG
 

Phạm vi phụ trách:
 • Phụ trách công tác đào tạo chính quy và dài hạn của Trường.
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng đào tạo, Tổ Quản trị mạng, Xưởng Thực tập và các khoa, bộ môn thuộc Trường.
 • Trực tiếp chỉ đạo và kiêm trưởng Ban văn - thể - mỹ, phòng chống ma túy.
 • Kiêm các chức danh: Phó Chủ tịch Hội đồng đào tạo và khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp, tuyển dụng viên chức, nâng lương, thi đua khen thưởng.
Đang online: 225


Số lượt truy cập: 3661456

Doanh nghiệp đối tác