Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Đề tài nghiên cứu khoa học

[Đăng ngày: 07/05/2016]

Danh sách Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Cao đẳng GTVT III năm 2016
(Kèm theo Quyết định số 12/QĐ-CĐGTVTIII ngày 19/01/2016)

TT 
 Họ và tên

Đơn vị Chức danh
1
TS. Chu Xuân Nam

Ban giám hiệu Thành viên
2
TS. Nguyễn Khánh Tường

Ban giám hiệu Thành viên
3
ThS. Nguyễn Kim Cương

Ban giám hiệu Thành viên
4
ThS. Tạ Văn Trọng

Ban giám hiệu Thành viên
5
ThS. Nguyễn Văn Toàn

Phòng KHCN&QHQT Thành viên
6
ThS. Đoàn Thị Thanh Thảo

Phòng Đào tạo Thành viên
7
ThS. Phạm Thị Thanh Xuân

Phòng Tài chính Thành viên
8
CN. Võ Tấn Hà

Phòng Tổ chức - Hành chính Thành viên
9
CN. Trần Văn Minh

Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT Thành viên
10
ThS. Lê Đình Thành

Phòng Công tác HS-SV Thành viên
11
ThS. Trần Trọng Tường
Khoa Cơ khí Thành viên
12
ThS. Phí Thị Loan
Khoa Kinh tế Thành viên
13
ThS. Phạm Văn Rạng

Khoa Tài chính - Kế toán Thành viên
14
ThS. Nguyễn Anh Quân

Khoa Xây dựng Thành viên
15

ThS. Võ Thị Minh
Khoa Công trình Thành viên
16
ThS. Võ Thị Hoàng Diễm

Khoa Công nghệ thông tin Thành viên
17
ThS. Trần Thị Liên

Khoa Cơ bản - Cơ sở Thành viên
18
ThS. Phạm Đình Thọ

Xưởng Thực hành Thành viên
19
ThS. Phan Hoài Thanh

TT Ứng dụng KHCN GTVT Thành viên
20
Một số các nhà khoa học có liên quan hoạt động đào tạo, KH&CN

Thành viên

Đang online: 45


Số lượt truy cập: 2660156

Doanh nghiệp đối tác