[Đăng ngày: 12/07/2022]

   Tháng 7 mùa hè về cũng là lúc những buổi học cuối năm trên ghế nhà trường dần kết thúc cũng là lúc những sinh viên Trường Cao Đẳng Giao thông Vận tải Trung ương VI khoác lên mình những chiếc áo xanh tình nguyện cống hiến sức trẻ cho cộng đồng và xã hội. 

[Đăng ngày: 27/10/2021]


 
Thực hiện kế hoạch nhằm tuyên truyền và nâng cao kiến thức pháp luật an toàn Giao thông cho giáo viên , cán bộ công nhân nhân viên và học sinh sinh viên trong toàn Trường năm 2021.
Được sự đồng thuận của Đảng ủy Ban giám hiệu nhà trường Đoàn thanh niên Trường Cao Đẳng Giao thông vận tải Trung ương VI tổ chức chương trình “ Hội thi triển lãm tranh ảnh an toàn giao thông năm 2021”.