Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Hệ thống thông tin quản lý : Bài giảng / Phạm Thị Thanh Hồng. - H. : Kh&KT, 2007. - 223 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c

2

Hệ thống thông tin quản lý : Bài giảng / Phạm Thị Thanh Hồng. - H. : Kh&KT, 2007. - 223 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c

3

Hệ thống thông tin quản lý : Bài giảng / Phạm Thị Thanh Hồng. - H. : Kh&KT, 2007. - 223 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c

4

Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /Hàn Viết Thuận. - H. : ĐH Kinh tế quốc dân, 2008. - 334 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c


Đang online: 119


Số lượt truy cập: 2577660

Doanh nghiệp đối tác