Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp theo TCVN ISO 9000 / Nguyễn Kim Định. - H. : Thống Kê, 1998. - 279 tr. ; 23 cm. Kho 1: 1c

2

Quản trị chất lượng / Nhiều tác giả. - TP.HCM : Đại học kinh tế Tp.HCM, 1998. - 429 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

3

Quản trị chất lượng / Phan Thăng. - Lần thứ 1. - H. : Thống kê, 2009. - 414tr. ; 21cm. Kho 1: 2c

4

Quản trị chất lượng / Nguyễn Kim Định. - Lần thứ 1. - Tp. HCM. : Tài chính, 2010. - 460tr. ; 25cm. Kho 1: 01c

5

Quản lý chất lượng: bài tập / Tạ Thị Kiều An. - Lần thứ 1. - Tp. HCM. : ĐH Kinh tế, 2010. - 136tr. ; 24cm. Kho 1: 02c

6

Giáo trình quản lý chất lượng /Ngô Phúc Hạnh. - Lần thứ 1. - H. : KH&KT, 2011. - 319tr. ; 24cm. Kho 1: 01c

7

Giáo trình cơ sở quản lý tài chính (Dùng cho các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế) / Nghiêm Sĩ Thương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : GDVN, 2011. - 331tr. ; 24cm. Kho 1: 01c

8

Quản trị rủi ro tài chính : Lưu hành nội bộ /Nguyễn Thị Ngọc Trang. - Lần thứ 1. - Tp.HCM : ĐH Kinh tế, 2011. - 355tr. ; 24cm. Kho 1: 01c

9

Quản trị ngân hàng thương mại/Trần Huy Hoàng. - Lần thứ 1. - H.: LĐXH, 2011. - 413tr. ; 27cm. Kho 1: 01c

10

Quản trị ngân hàng thương mại /Trương Quang Thông. - Lần thứ 2. - Tp. HCM: Kinh tế, 2012. - 311tr. ; 24cm. Kho 1: 01c

11

Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp /Nguyễn Quang Thu. - Tái bản lần thứ 2. - H.: LĐ, 2011. - 235tr. ; 24cm. Kho 1: 01c

12

Giáo trình quản trị chất lượng  /Nguyễn Đình Phan. - Tp. HCM: ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 2c

13

Giáo trình quản trị chất lượng  /Nguyễn Đình Phan. - Tp. HCM: ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 2c

14

Quản trị ngân hàng thương mại hiện đại /Nguyễn Đăng Dờn. - Tp. HCM: Phương Đông, 2010. Kho 1: 1c


Đang online: 142


Số lượt truy cập: 2578441

Doanh nghiệp đối tác