Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Phân tích hoạt động kinh doanh (Lý thuyết, bài tập và bài giải) / Nguyễn Thị Mỵ, Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống Kê, 2008. - 525 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

2

Phân tích hoạt động kinh doanh : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Thị Mỵ. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 400 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

3

Phân tích hoạt động kinh doanh / Nguyễn Văn Thụ. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2003. - 131 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

4

Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh / Nhiều tác giả. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2001. - 271 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

5

Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược. - In lần thứ 1. - H. : Thống kê, 2008. - 363 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

6

Phân tích hoạt động kinh doanh / Phạm Văn Dược. - In lần thứ 1. - H. : Lao động, 2011. - 224 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c


Đang online: 43


Số lượt truy cập: 2660066

Doanh nghiệp đối tác