Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Lý thuyết tài chính tiền tệ / Dương Thị Bình Minh chủ biên, Sử Đình Thành chủ biên. - In lần thứ 5. - TP.HCM : Thống Kê, 2004. - 368 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

2

Thị trường tiền tệ Việt Nam trong quá trình hội nhập. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 336 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ / Dương Thị Bình Minh chủ biên, Sử Đình Thành chủ biên. - In lần thứ 5. - TP.HCM : Thống Kê, 2004. - 368 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

4

Nghiệp vụ thị trường tiền tệ : Sách tham khảo / Lê Hoàng Nga. - Lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2008. - 267 tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

5

Tiền tệ và ngân hàng / Lê Văn Tề. - Lần thứ 1. - H. : Lao động - Xã hội 2008. - 387 tr. ; 21cm. Kho 1: 3c, kho 2: 3c

6

Tiền tệ, tín dụng và ngân hàng / Lê Văn Tư. - H. : Thống Kê, 1997. - 336 tr. ; 20 cm. Kho 1: 4c

7

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính / Frederic S. Mishkin, Nguyễn Quang Cư dịch, Nguyễn Đức Dỵ dịch. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999. - 956 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

8

Tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Đăng Dờn, Hoàng Đức, Trần Huy Hoàng. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 355 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

9

Giáo trình lý thuyết tài chính - tiền tệ / Nguyễn Hữu Tài chủ biên, Nhiều tác giả. - H. : Thống Kê, 2002. - 325 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

10

Lý thuyết tiền tệ ngân hàng / Nguyễn Ngọc Hùng. - H. : Tài chính, 1998. - 567 tr. ; 20 cm. Kho 1: 8c

11

Tiền tệ - Ngân hàng / Nguyễn Ninh Kiều. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1998. - 393 tr. ; 20 cm. Kho 1: 4c

12

Giáo trình tài chính lưu thông tiền tệ / Nông Văn Xây. - H. : Giao thông vận tải, 1994. - 211 tr. ; 19 cm. Kho 1: 4c

13

Nhập môn tài chính - Tiền tệ / Sử Đình Thành chủ biên, Vũ Thị Minh Hằng chủ biên. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh, 2006. - 572 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 4c

14

Nhập môn tài chính - tiền tệ / Sử Đình Thành chủ biên, Vũ Thị Minh Hằng chủ biên. - Lần thứ 1. - H. : Lao động xã hội, 2008. - 429 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

15

Giáo trình thị trường tài chính /Bùi Kim Yến. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : Kinh tế, 2012. - 302 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c


Đang online: 55


Số lượt truy cập: 2660118

Doanh nghiệp đối tác