Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Bài giảng môn nguyên lý thống kê : Dùng cho các ngành kinh tế, kế toán giao thông vận tải / Lê Đình Thành. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Trường Trung học GTVT 3, 2000. - 149 tr. ; 29 cm. Kho 1: 38c, kho 2: 10c

2

Nguyên lý thống kê (Lý thuyết thống kê) : Ứng dụng trong quản lý kinh tế và kinh doanh sản xuất - dịch vụ / Nguyễn Thị Kim Thuý. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2008. - 495 tr. ; 21 cm. Kho 1: 11c, kho 2: 10c

3

Nguyên lý thống kê : Ứng dụng trong quản lý kinh tế & kinh doanh sản xuất dịch vụ / Nguyễn Thị Kim Thuý. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Văn hoá Sài Gòn, 2006. - 496 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

4

Giáo trình nguyên lý thống kê / Trần Thị Kỳ. - H. : Lao động, 2012. Kho 1: 1c


Đang online: 59


Số lượt truy cập: 2660197

Doanh nghiệp đối tác