Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Nguyên tắc kế toán : Việt - Anh / E. Neddles Jr Belverd ... [et. al]. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 282 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c, kho 1: 1c

2

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán / Hà Xuân Thạch chủ biên, Trần Đình Phụng. - In lần thứ 1. - H. : Thống kê, 2003. - 180 tr. ; 21 cm. Kho 1: 4c

3

Bài tập nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt chủ biên, Võ Văn Nhị chủ biên, Nhiều tác Giả  biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2006. - 168 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

4

Nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2006. - 232 tr. ; 23 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

5

Bài tập nguyên lý kế toán / Nguyễn Việt, Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2006. - 168 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

6

Giáo trình nguyên lý kế toán / Nhiều tác giả. - H. : Xây dựng, 2001. - 105 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

7

Kế toán đại cương : Nguyên lý kế toán / Phạm Gặp, Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2005. - 240 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

8

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán / Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - H. : Thống kê, 2008. - 484 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

9

Nguyên lý kế toán : Lý thuyết và bài tập / Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2006. - 496 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

10

Nguyên lý kế toán : Lý thuyết hạch toán kế toán, câu hỏi và tình huống trắc nghiệm, bài tập mẫu và hướng dẫn giải, bài tập thực hành ( Dùng cho chuyên ngành kế toán, kiểm toán, kinh tế & quản trị kinh doanh) / Trần Quý Liên, Trần Văn Thuận, Phạm Thành Long. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2006. - 320 tr. ; 22 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

11

Bài tập và bài giải nguyên lý kế toán & kế toán tài chính : Kèm sơ đồ kế toán và hệ thống báo cáo tài chính đã được sửa đổi, bổ sung theo thông tư 105/2003/TT-BTC / Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2004. - 320 tr. ; 21 cm. Kho 1: 4c, kho 2: 6c

12

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị. - H. : Thống Kê, 2005. - 248 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

13

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2003. - 196 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

14

Nguyên lý kế toán / Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2005. - 248 tr. ; 24 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

15

Giáo trình nguyên lý kế toán : Dùng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế /Phạm Thành Long. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2009. -191 tr. ; 24 cm. Kho 1:01c

16

Bài tập nguyên lý kế toán /Võ Văn Nhị. - In lần thứ 1. - Tp. HCM. : Phương đông,  2012. -182 tr. ; 21 cm. Kho 1:01c

17

Kế toán Mỹ /Trần Văn Thảo. - In lần thứ 1. - H. :Lao động,  2010. -339 tr. ; 27 cm. Kho 1:01c

18

Giáo trình nguyên lý kế toán /Võ Văn Nhị. - H. : Lao động, 2010. - 339 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

19

Hệ thống thông tin kế toán. Tập 1 /ĐH Kinh tế. - In lần thứ 1. - H. :LĐXH,  2011. -227 tr. ; 24 cm. Kho 1:01c

20

Sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo thuế /Nguyễn Việt. - H. : Lao động, 2010. - 278tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

21

Giáo trình nguyên lý kế toán (Lưu hành nội bộ)/Võ Văn Nhị. - Tp. HCM. : ĐH Kinh tế, 2012. - 119 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c

22

Tài liệu bồi dưỡng kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước /Bộ Tài chính. - H. : Tài chính, 2004. Kho 1: 01c

23

Hệ thống thông tin kế toán. Tập 3 /ĐHKT. - Tp. HCM: Phương Đông, 2012. Kho 1: 01c

24

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh -Việt / Nguyễn Văn Dung. - H.: Lao động, 2010. Kho 1: 01c

25

Giáo trình kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị. - Tp. HCM: Phương Đông, 2012. Kho 1: 01c

26

Nguyên lý kế toán/ Võ Văn Nhị. - Tp. HCM: Phương Đông, 2012. Kho 1: 01c

27

Hướng dẫn xây dựng thang bảng lương và quy chế trả lương trong doanh nghiệp / Ngô Xuân Thiện Minh. - H.: Tài chính, 2011. Kho 1: 01c

28

Giáo trình bảo hiểm / Nguyễn Văn Định. - H.: ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 01c

29

Hệ thống bài tập kế toán và sơ đồ kế toán hành chính sự nghiệp / Võ Văn Nhị. - Tp. HCM: Phương Đông, 2012. Kho 1: 01c

30

Kế toán quản trị/ Trịnh Quốc Hùng. - Tp. HCM: Phương Đông, 2011. Kho 1: 01c


Đang online: 51


Số lượt truy cập: 2660164

Doanh nghiệp đối tác