Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Hướng dẫn lập chỉ dẫn kỹ thuật dùng cho hồ sơ mời thầu xây lắp cầu, đường bộ. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 171 tr. ; 27cm. Kho 1: 2c

2

Quản lý dự án công nghệ thông tin / Ngô Trung Việt. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 192tr ; 19cm. Kho 1: 1c

3

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Bùi Mạnh Hùng. - In lần thứ 1. - H. : khoa học và kỹ thuật, 2006. - 232 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

4

Các nguyên lý quản lý dự án / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2008. - 234 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

5

Lập và phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2008. - 258 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

6

Lập và thẩm định dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Giao thông vận tải, 2006. - 198 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

7

Quản lý dự án / Cao Hào Thi chủ biên, Nguyễn Thúy Quỳnh Loan. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004. - 162 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

8

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư ( Lý thuyết và bài tập) / Đại học kinh tế. - Lần thứ 1. - Tp.HCM : Thống kê, 2009. - 246tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

9

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án / Ngô Minh Đức. - H. : Xây dựng, 2009. - 144 tr. ; 27 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 15c

10

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư / Phước Minh Hiệp, Lê Thị Vân Đan. - Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 356tr. ; 24cm. Kho 1: 3c, kho 2: 7c

11

Quản lý dự án xây dựng / Trịnh Quốc Thắng. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2006. - 204 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

12

Quản trị dự án đầu tư : Hướng dẫn bài tập / Đặng Minh Trang. - H. : Giáo dục, 1997. - 170 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

13

Quản trị dự án đầu tư : Hướng dẫn bài tập / Đặng Minh Trang. - H. : Giáo dục, 1997. - 170 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

14

Quản trị dự án / Gary R. Heerkens, Nguyễn Cao Thắng dịch. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2004. - 278 tr. ; 20 cm. Kho 1: 3c

15

Bài tập - bài giải quản trị dự án hiện đại / Nguyễn Văn Dung. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : Tài chính, 2010. - 182 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

16

Quản trị dự án đầu tư : Lý thuyết và bài tập / Nguyễn Xuân Thủy, Trần Việt Hoa, Nguyễn Việt Anh. - H. : Thống Kê, 2003. - 290 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

17

Quản trị dự án / Vũ Công Tuấn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tp HCM, 1999. - 231 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

18

Lập thẩm định và quản trị dự án đầu tư /  Phạm Xuân Giang. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tài chính, 2010. - 356 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

19

Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng /Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H.: Xây dựng, 2011. - 154 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

20

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình / Đỗ Đình Đức. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 296 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

21

Quản lý dự án xây dựng MS Project 2002 /Trần Hành. - In lần thứ 1. - Tp. HCM: ĐHQG, 2011. - 249 tr. ; 28 cm. Kho 1: 1c

22

Nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình /Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 260 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

23

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư (Lý thuyết và bài tập) /ĐH Kinh tế. - In lần thứ 1. - Tp.HCM : thống kê, 2009. - 246 tr. ; 21 cm. Kho 1: 02c

24

Quản lý vật tư thiết bị trong dự án xây dựng / Bùi Ngọc Toàn. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2011. - 154 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

25

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình /Đỗ Đình Đức. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2012. - 296 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

26

Giáo trình nguyên lý thẩm định giá / Hay Sinh. - In lần thứ 1. - Tp. HCM : Tổng hợp, 2012. - 162 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

26

Hỏi - đáp khi sử dụng Microsoft Project trong lập và quản lý dự án công trình xây dựng  /Bùi Mạnh Hùng - H.: Xây dựng, 2011. - 123 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

27

Giáo trình lập dự án đầu tư /Nguyễn Bạch Nguyệt. - H. : ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 01c

28

Giáo trình quản lý dự án  /Từ Quang Phương. - H. : ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 02c

29

Giáo trình thiết lập và thẩm định dự án đầu tư  /Nguyễn Quốc Ấn. - Tp. HCM : Kinh tế, 2012. Kho 1: 01c


Đang online: 108


Số lượt truy cập: 2577649

Doanh nghiệp đối tác