Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Luật doanh nghiệp và hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện. - H. : Tài chính, 2003. - 486 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

2

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002; sửa đổi năm 2007. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 228 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

3

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt, hàng hải, an toàn - kiểm soát bức xạ, văn hoá - thông tin. - In lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 244 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

4

Hỏi và đáp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế - kế tóan - thống kê / Lê Văn Chấn. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2004. - 229 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

5

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng - chứng khóan - giá cả - đăng ký kinh doanh - thương mại / Lê Văn Chấn, Huỳnh Văn Hoài. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2004. - 446 tr. ; 27 cm. Kho 1: 4c

6

Hỏi và đáp luật thuế : thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặt biệt / Nguyễn Ngọc Điệp. - In lần thứ 1. - H. : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004. - 148 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

7

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành / Nguyễn Sỹ Đại tổng hợp. - In lần thứ 1. - H. : Công an nhân dân, 2006. - 1120 tr. ; 27 cm. Kho 1: 2c

8

Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới doanh nghiệp / Nguyễn Văn Luận. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2003. - 503 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

9

Hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế tóan Việt Nam, luật kế tóan, báo cáo thuế và các văn bản mới nhất về thuế - tài chính / Nguyễn Văn Luận. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2003. - 455 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

10

Hướng dẫn thực hiện 10 chuẩn mực kế tóan Việt Nam, luật kế tóan, báo cáo thuế và các văn bản mới nhất về thuế - tài chính / Nguyễn Văn Luận. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2003. - 647 tr. ; 27 cm. Kho 1: 3c

11

Tìm hiểu luật kế toán - luật thống kê và văn bản hướng dẫn thực hiện / Quốc Cường biên soạn, Thanh Thảo biên soạn. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2004. - 329 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

12

Hệ thống các văn bản pháp luật về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường / Tổng Cục Thuế. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2003. - 125 tr. ; 19 cm. Kho 1: 5c

13

Giáo trình luật kinh tế / Lê Văn Hưng. - Tp. HCM: Kinh tế, 2012. Kho 1: 2c


Đang online: 44


Số lượt truy cập: 2660068

Doanh nghiệp đối tác