Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Lý thyết hạch toán kế toán. - TP.HCM : Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 1999. - 220 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

2

Thống kê kinh tế. - TP.HCM : Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 2000. - 182 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

3

Tài chính doanh nghiệp / Bùi Hữu Phước chủ biên ... [et. al]. - In lần thứ 1. - H. : Lao động xã hội, 2007. - 424 tr. ; 24 cm. Kho 1: 20c, kho 2: 20c

4

Giáo trình tài chính trong 36 giờ cho các nhà quản lý không chuyên về tài chính / A. Robert Cooke. - H. : Lao  động - Xã hội, 2004. - 304 tr. ; 24 cm. Kho: 5c

5

Giáo trình tài chính doanh nghiệp : dùng trong các trường có đào tạo bậc trung học về kinh, tài, kế toán / Đặng Thúy Phượng. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2000. - 359 tr. ; 20 cm. Kho 1: 9c, kho 2: 19c

6

Quản trị dự án đầu tư và quản trị tài chính doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài / Đinh Trọng Thịnh chủ biên. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2006. - 264 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c, kho 2; 2c

7

Phân tích tài chính doanh nghiệp / Peyrard Josett, Đỗ Văn Thuận dịch. - H. : Thống Kê, 1997. - 263 tr. ; 22 cm. Kho 1: 2c

8

Tài chính trong doanh nghiệp xây dựng / Nghiêm Xuân Phượng. - H. : Trường đại học Giao thông vận tải Hà Nội, 1999. - 224 tr. ; 19 cm. Kho 1: 1c

9

Quản trị tài chính doanh nghiệp / Nguyễn  Hải Sản. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1996. - 574 tr. ; 24 cm. Kho 1: 6c

10

Quản trị tài chính doanh nghiệp : Dành cho sinh viên các ngành kinh tế / Nguyễn  Hải Sản. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Trẻ, 1998. - 441 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

11

Quản trị tài chính doanh nghiệp /Vũ Duy Hào. - In lần thứ 1. - H. : GTVT, 2009. - 334 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

12

Phân tích hoạt động đầu tư tài chính của doanh nghiệp / Nguyễn Năng Phúc. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2005. - 216 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

13

Tài chính doanh nghiệp / Thị Diễm Châu Nguyễn biên soạn. - In lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 1996. - 471 tr. ; 20 cm. Kho 1: 6c, kho 2: 6c

14

Bài tập tài chính doanh nghiệp / Nguyễn Thị Liên Diệp, Trần Ngọc Thơ. - TP.HCM : Đại học kinh tế Tp.HCM, 1997. - 62 tr. ; 20 cm. Kho 1: 5c

15

Tài chính doanh nghiệp căn bản. Tập 1 / Đỗ Quang Trị. - H. : Lao động, 2012. Kho 1: 1c

16

Tài chính doanh nghiệp căn bản. Tập 2 / Đỗ Quang Trị. - H. : Lao động, 2012. Kho 1: 1c

17

Phân tích tài chính doanh nghiệp /Ngô Kim Phượng. - H. : Lao động, 2013. Kho 1: 1c

18

Báo cáo tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp /Pham Văn Dược. - H. : GTVT, 2010. Kho 1: 1c

19

Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho ngoài ngành) / Lưu Thị Hương. - H. :ĐHKTQD , 2011. Kho 1: 02c

20

Giáo trình thị trường tài chính / Bùi Kim Yến. - Tp. HCM.: Kinh tế , 2012. Kho 1: 02c


Đang online: 54


Số lượt truy cập: 2660168

Doanh nghiệp đối tác