Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Các quy định của nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán. - In lần thứ 1. - H. : Xây dựng, 2000. - 396 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

2

Thị trường chứng khoán dễ như ABC : tập sách dành cho những người mới tham gia thị trường chứng để trở khoán / Ron Bennetts, Nguyễn Hải Tiến dịch. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 2004. - 110 tr. ; 21 cm. Kho 1: 4c

3

Bài tập và bài giải phân tích chứng khoán và định giá chứng khoán / Bùi Kim Yến (chủ biên); Thân Thị Thu Thủy, Trần Phương Thảo. - Lần thứ 1. - Tp.HCM : Thống kê, 2008. - 286tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

4

Chứng khoán và đầu tư / Hoàng Lê Minh, Nhóm Cộng Sự. - In lần thứ 1. - H. : Lao động, 2005. - 208 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

5

Chứng khoán nhập môn (Chứng khoán vỡ lòng) / Hoàng Minh biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Lao động - xã hội, 2007. - 172 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

6

Thị trường chứng khoán / Lê Văn Tư. - H. : Thống Kê, 2000. - 276 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

7

 Thị trường chứng khoán / Lê Văn Tư. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2005. - 576 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

8

Tìm hiểu thị trường chứng khoán. Xác định thời điểm mua bán cổ phiếu / Stephen Leeb,, Trần Tuấn Thạc dịch, Nguyễn Văn Nghiện hiệu đính. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2000. - 290 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

9

Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính / Frederic S. Mishkin, Nguyễn Quang Cư dịch, Nguyễn Đức Dỵ dịch. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 1999. - 956 tr. ; 24 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

10

Thị trường chứng khoán / Nguyễn Thanh Tuyền chủ biên. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Tp HCM, 2000. - 267 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c

11

Luật chứng khoán (sửa đổi - bổ sung) ( Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2011) / Nhà xuất bản Phương Đông. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : Phương Đông, 2011. - 146tr. ; 19cm. Kho 1: 1c

12

Tiếp cận thị trường và kinh doanh chứng khoán / Phạm Minh. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2004. - 232 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

13

Cẩm nang dành cho nhà đầu tư chứng khoán / Phan Lan biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2005. - 232 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

14

Cẩm nang đầu tư chứng khoán / Phan Lan biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Văn hóa -thông tin, 2005. - 300 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c, kho 2: 5c

15

Bí quyết thành công từ chứng khoán Việt Nam. / Thanh Tùng biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Lao động - xã hội, 2007. - 312 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

16

Hướng dẫn tham gia thị trường chứng khoán / Trần Minh Kiệt biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Lao  động - Xã hội, 2005. - 392 tr. ; 21 cm. Kho 1: 5c. Kho 2: 5c

17

Nhập môn chứng khoán cho người mới bắt đầu. / Việt Hoàn biên soạn, Quỳnh Trang biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2007. - 256 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

18

Phòng tránh rủi ro trong đầu tư chứng khoán / Vũ Ngọc Hiền. - H. : Thanh niên, 2000. - 223 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

19

Sách lược và thao tác đầu tư chứng khoán / Vương Bảo Liên chủ biên, Lê Bảo Linh dịch. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Trẻ, 2002. - 504 tr. ; 19 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 1c


Đang online: 148


Số lượt truy cập: 2578447

Doanh nghiệp đối tác