Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Chiến lược và chính sách kinh doanh (Quản trị chiến lược) / Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam. - H. : Lao động - xã hội, 2010. - 488tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

2

Quản trị chiến lược trong nền kinh tế toàn cầu : Dùng để đào tạo nhà quản trị các cấp cho các loại hình doanh nghiệp và các tổ chức khác / Phạm Thị Thu Phương. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002. - 552 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

3

Giáo trình quản trị chiến lược /Nguyễn Ngọc Sơn. - In lần thứ 1. - H. : Giáo dục Vn, 2010. - 183 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

4

Quản trị nguồn nhân lực: bài tập và nghiên cứu tình huống /Bùi Văn Danh. - In lần thứ 1. - H. : Phương đông, 2011. - 309 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

5

Quản trị nhân sự/ Nguyễn Hữu Thân. - H. : LĐXH, 2012. Kho 1: 01c

6

Quản trị chiến lược. Bài tập và nghiên cứu tình huống / Bùi Văn Danh. - Tp. HCM : Phương Đông, 2011. Kho 1: 01c

7

Giáo trình quản trị chiến lược /Ngô Kim Thanh. - Tp. HCM: ĐHKTQD, 2011. Kho 1: 01c

8

Bài tập quản trị chiến lược  /Ngô Kim Thanh. - Tp. HCM: ĐHKTQD, 2011. Kho 1: 01c

9

Giáo trình quản trị doanh nghiệp /Ngô Kim Thanh. - Tp. HCM: ĐHKTQD, 2012. Kho 1: 01c

10

Quản trị kênh phân phối / Trương Đình Chiến. - H.: ĐHKTQD, 2011. Kho 1: 01c


Đang online: 155


Số lượt truy cập: 2577700

Doanh nghiệp đối tác