Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Chỉ dẫn bài tập quản trị sản xuất và tác nghiệp / Đồng Thị Thanh Phương. - H. : Thống Kê, 2002. - 179 tr. ; 20 cm. Kho 1: 4c

2

Quản trị sản xuất và dịch vụ / Đồng Thị Thanh Phương. - H. : Thống Kê, 1996. - 323 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c

3

Quản trị sản xuất và dịch vụ / Đồng Thị Thanh Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động xã hội, 2011. - 468 tr. ; 21cm. Kho 1: 2c

4

Quản trị sản xuất / Nguyễn Thanh Liêm; Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hữu Hiền. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tài chính, 2011. - 328 tr. ; 27 cm. Kho 1: 1c

5

Quản trị bán hàng / Bùi Văn Danh. - Tp. HCM : Phương Đông, 2012. Kho 1: 1c

6

Quản trị sản xuất và vận hành  / Nguyễn Văn Dung. - H.: Lao Động, 2010. Kho 1: 1c

7

Bài tập quản trị tác nghiệp  / Nguyễn Đình Trung. - H.: ĐHKTQD, 2011. Kho 1: 1c


Đang online: 189


Số lượt truy cập: 2577739

Doanh nghiệp đối tác