Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Kế toán quản trị / Nhiều tác giả. - H. : Tài chính, 1997. - 251 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

2

Bài tập kế toán quản trị (Có lời giải mẫu) / Phạm Văn Dược, Đào Tất Thắng. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. - 306 tr. ; 24 cm. Kho 1: 1c

3

Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Phạm Văn Được, Đặng Kim Cương. - H. : Thống Kê, 1995. - 244 tr. ; 28 cm. Kho 1: 3c

4

Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh : Phần bài tập. Tóm tắt lý thuyết và bài giải mẫu / Phạm Văn Được. - H. : Thống Kê, 1995. - 319 tr. ; 19 cm. Kho 1: 4c

5

Kế toán quản trị (Lý thuyết, bài tập và bài giải) / Phan Đức Dũng. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Thống kê, 2008. - 784 tr. ; 24 cm. Kho 1: 10c, kho 2: 10

6

Kế toán chi phí giá thành : Dùng cho sinh viên trung học, Cao Đẳng, ĐH các trường khối ngành kinh tế, ngân hàng, ngoại thương, quản trị kinh doanh... / Phan Đức Dũng chủ biên. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Thống Kê, 2006. - 452 tr. ; 24 cm.. Kho 1: 1c

7

Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp / Võ Văn Nhị, Phạm Thanh Liêm, Lý Kim Huê. - In lần thứ 1. - H. : Thống Kê, 1999. - 202 tr. ; 24 cm. Kho 1: 8c, kho 2: 6c

8

Giáo trình kế toán quản trị /Nguyễn Ngọc Quang. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2011. - 347 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

9

Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh / Nguyễn Văn Hải. - In lần thứ 1. - H. : GDVN, 2021. - 171 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

10

Kế toán quản trị / Đoàn Ngọc Quế. - Tp. HCM. : ĐHKinh tế, 2011. - 368 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c














Đang online: 133


Số lượt truy cập: 2578423

Doanh nghiệp đối tác