Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Kinh tế mạng và thương mại điện tử / Lê Thanh Nga, Nguyễn Trang Dũng. - H. : Bưu điện, 2001. - 250 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

2

Trở thành nhà kinh doanh trên mạng thành công / Lê Xuân Thành. - In lần thứ 1. - TP.HCM : Lao động xã hội, 2005. - 436 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c, kho 2: 1c

3

Thương mại điện tử : Dùng cho đào tạo, bồi dưỡng về quản lý Nhà nước và hành chính doanh nghiệp / Nguyễn Ngọc Hiến chủ biên ... [et. al]. - H. : Lao động, 2003. - 242 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c

4

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS : Tập 1 / Nhiều tác giả. - The United States of American : ADBS, 2002. - 581 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

5

Thương mại điện tử với VB, SQL 7.0, ASP, MTS : Tập 2 / Nhiều tác giả. - The United States of American : ADBS, 2002. - 583 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

6

Khía cạnh văn hóa trong thương mại điện tử / Phạm Việt Long, Nguyễn Thu Linh. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 247 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

7

Bí quyết kinh doanh trên mạng / Phan Lan biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 344 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

8

Bí quyết kinh doanh trên mạng từ A đến Z khởi điểm và thành công / Phan Lan biên soạn. - In lần thứ 1. - H. : Văn hóa thông tin, 2005. - 272 tr. ; 19 cm. Kho 1: 3c, kho 2: 2c

9

Kinh tế học internet từ thương mại điện tử tới chính phủ điện tử / Wen Sayling, Nguyễn Thành Phúc. - H. : Bưu điện, 2002. - 152 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

10

Tương lai của thương mại điện tử / Wen Sayling, Nguyễn Thành Phúc. - H. : Bưu điện, 2002. - 152 tr. ; 21 cm. Kho 1: 3c

11

Hướng dẫn kinh doanh trên mạng net future / Vũ Minh Hiền dịch, Minh Đức dịch. - TP.HCM : Trẻ, 2002. - 270 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

12

Thương mại điện tử /Bùi Văn Danh - Tp. HCM : Phương đông, 2011. - 298 tr. ; 24 cm. Kho 1: 01c

13

Thương mại điện tử /Nguyễn Hoài Anh - Tái bản. - Tp. HCM : TT&TT, 2011. - 337 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c

14

Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe - Lần thứ 4. - H. : Tài chính, 2010. - 366 tr. ; 21 cm. Kho 1: 01c

15

Giáo trình nguyên lý thẩm định giá /Hay Sinh - Lần thứ 1. - Tp. HCM : Tổng hợp, 2012. - 162 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

16

Kinh doanh trực tuyến : Tối ưu hóa các công cụ thương mại điện tử /Nguyễn Đặng Tuấn Minh - Lần thứ 1. - H.: Dân Trí, 2012. - 141 tr. ; 27 cm. Kho 1: 01c

17

Thương mại điện tử (Cẩm nang)/Nguyễn Văn Hùng. - H.: Tài chính, 2012. Kho 1: 01c


Đang online: 305


Số lượt truy cập: 2577995

Doanh nghiệp đối tác