Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Tài liệu tham khảo

[Đăng ngày: 16/10/2013]

STT

TÊN TÀI LIỆU

1

Quản trị học / Nguyễn Hải Sản. - H. : Thống Kê, 1998. - 494 tr. ; 24 cm. Kho 1: 2c

2

Bài giảng môn quản trị học đại cương ( Tài liệu tham khảo nội bộ) / Nguyễn Quang Chương; Lê Thu thủy, Bùi Thanh Nga. - Lần thứ 1. - H. : Bách khoa, 2010. - 105 tr. ; 21 cm. Kho 1: 1c

3

Quản trị học / Nguyễn Thanh Hội. - In lần thứ 2. - H. : Thống Kê, 2001. - 461 tr. ; 20 cm. Kho 1: 2c

4

Quản trị học / Nguyễn Thị Liên Diệp biên soạn. - TP.HCM : Thống Kê, 2003. - 348 tr. ; 20 cm. Kho 1: 1c

5

Quản trị học / Nguyễn Thị Liên Diệp. - H. : Thống Kê, 1997. - 302 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c

6

Quản trị học = Management / Nguyễn Thị Liên Diệp. - Lần thứ 1. - H. : Lao động - Xã hội, 2008. - 378 tr. ; 21cm. Kho 1: 1c

7

Nhập môn khoa học quản trị / Nguyễn Văn Lê. - TP.HCM : Trường Đại học kĩ thuật công nghệ Tp.HCM, 1998. - 198 tr. ; 20 cm. Kho 1: 3c

8

Giáo trình quản trị học / Phan Thị Minh Châu (chủ biên); Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Xuân Lan. - Lần thứ 1. - Tp. HCM : Phương Đông, 2010. - 205 tr. ; 24cm. Kho 1: 2c

9

Quản trị học / Phan Thị Minh Châu; Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Xuân Lan, Hoàng Lâm Thịnh, Phạm Văn Nam. - Lần thứ 1. - Tp.HCM. : Phương Đông, 2010. - 206 tr. ; 24cm. Kho 1: 1c

10

Quản trị học đại cương / Phan Thị Ngọc Thuận. - In lần thứ 1. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2004. - 111 tr. ; 21 cm. Kho 1: 2c, kho 2: 3c

11

Quản trị học / Vũ Thế Phú. - TP.HCM : Trường Đại học mở-bán công TP.HCM, 1997. - 244 tr. ; 25 cm. Kho 1: 1c

 

Giáo trình quản trị học / Phan Thị Minh Châu. - Lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Phương đông, 2011. - 218tr.; 24cm. Kho 1: 02c


Đang online: 169


Số lượt truy cập: 2480127

Doanh nghiệp đối tác