Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Thông báo

[Đăng ngày: 11/07/2018]

   TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT

              TRUNG ƯƠNG VI

                KHOA KINH TẾ

                     

                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v mở lớp đặc biệt cho sinh viên các ngành thuộc Khoa Kinh tế

1. Đối tượng:

          Sinh viên chưa trả nợ các học phần không có trong chương trình đào tạo

2. Thời gian đăng ký:

13/07/2018 đến 27/07/2018

3. Địa điểm đăng ký:

9h30 phút - 11h00 phút các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 tại Phòng A403 (gặp Thầy Phong)

                                                                                           KHOA KINH TẾ

                                                                                      PHÓ TRƯỞNG KHOA

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                     MBA. VŨ ĐĂNG KHOA

File đính kèm: DON XIN MO LOP DAC BIET.pdfĐang online: 255


Số lượt truy cập: 1894730

Doanh nghiệp đối tác