Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chuẩn đầu ra

[Đăng ngày: 27/01/2015]

CHUẨN ĐẦU RA TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 197/QĐ-CĐGTVTIII, ngày 15/5/2014  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải III)
1.Kiến thức
 • Có hiểu biết về chính trị; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Có trình độ tin học tương đương trình độ A; sử dụng được các phần mềm kế toán: MISA, Acsoft , …
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương 250 điểm TOEIC; đọc và hiểu cơ bản các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
 • Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, tài chính – tiền tệ, kế toán, kiểm toán trong công việc kế toán được giao.
 • Vận dụng được hệ thống chứng từ, tài khoản và hình thức kế toán vào thực tiễn; đánh giá được tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp.
 • Hiểu những nguyên lý căn bản về tài chính, tiền tệ và ngân hang; văn bản pháp luật liên quan kế toán - tài chính; hiểu biết cơ bản về khoa học quản lý kinh tế vi mô, vĩ mô.
2.Kỹ năng
 • Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.
 • Lập được báo cáo kế toán tài chính và báo cáo thuế của doanh nghiệp.
 • Phân tích được tình hình tài chính doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá được công tác tài chính, kế toán của doanh nghiệp.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm; khả năng thuyết trình, trình bày ý tưởng, kỹ năng viết báo cáo; kỹ năng giao tiếp xã hội trong thời gian thực tập và làm việc.
3.Thái độ và hành vi
 • Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái      độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
 • Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết công việc hợp lý, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng tư duy, lập luận.
 • Có lòng yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trung thực cao, thái độ hợp tác, thân thiện tốt; tự tin, bản lĩnh, mạnh dạn khẳng định năng lực trong các công việc được giao.
4.Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
 • Học sinh tốt nghiệp ngành Kế toán có thể làm việc tại các bộ phận kế toán, trong các doanh nghiệp, các tổ chức, các công ty tư vấn, các công ty cung cấp dịch vụ kế toán ở các vị trí như: kế toán viên, kế toán tổng hợp, trưởng bộ phận kế toán…;
 • Có thể trở thành nghiên cứu viên trong các cơ sở đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán.
5.Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 
 • Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có thể tiếp tục học liên thông lên bậc cao đẳng, đại học; có thể tham dự thi lấy chứng chỉ kế toán trưởng…./.

Đang online: 62


Số lượt truy cập: 2660179

Doanh nghiệp đối tác