Giới thiệu

[Đăng ngày: 14/09/2017]


ThS. Cấn Văn Hải


             
Chức vụ: Trưởng khoa

Chuyên môn giảng dạy: Máy xây dựng, Gầm ôtô

Giảng viên chính, ThS. Lâm Bác Tuấn


             
Chức vụ: Phó khoa, Trưởng Bộ môn Ôtô

Chuyên môn giảng dạy: Sửa chữa ôtô, An toàn lao động

ThS. Trần Trọng Tường


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Điện ôtô, Máy xây dựng, Động cơ ôtô

ThS. Đổng Kế


             
Chức vụ: Giảng viên – Trưởng Bộ môn Cơ sở ngành

Chuyên môn giảng dạy: Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật, Vật liệu học, Nhiệt kỹ thuật, Công nghệ kim loại

Giảng viên chính, ThS. Bùi Tuấn Vũ


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Chuẩn đoán – Bảo dưỡng ôtô, Nguyên lý chi tiết máy, Ô-tô và môi trường
   KS. Trần Quốc Hùng


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Sức bền vật liệu, dung sai

KS. Tiêu Thị Lệ


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Chi tiết máy, Dung sai lắp ghép và đo lường

ThS. Đinh Thị Hà


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Điện kỹ thuật, Vi điều khiển


ThS. Trần Minh Khoa


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Điện kỹ thuật, Điện tử

ThS. Nguyễn Quốc Tuấn


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Thủy lực, Máy xây dựng, Công nghệ khí nén

ThS. Vũ Thị Thu Hiền


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Động cơ ôtô, Điện ôtô

KS. Trần Phú


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Chuẩn đoán – Bảo dưỡng ôtô, Nguyên lý chi tiết máy, Ô-tô và môi trường


KS. Phạm Văn Tài


             
Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn giảng dạy: Động cơ Ô tô, Điện Ô tô

ThS. Cao Trọng Hùng

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Công nghệ ô tô

Giảng dạy: Thực hành Điện, Điện tử ôtô.

KS. Đỗ Tấn Tài

Chức vụ: Giảng viên

Chuyên môn: Cơ khí động lực

Giảng dạy: Thực hành Gầm – Động cơ ôtô

CNCĐ. Đặng Viết Thanh

Chức vụ: Giáo vụ

Chuyên môn: Cơ Khí ô tô

Giảng dạy: Thực hành Nguội, Động cơ ôtô

CNCĐ. Lê Minh Thái

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: Công nghệ ô tô

Giảng dạy: Thực hành Động cơ

Nguyễn Văn Ngoạn

Chức vụ: Giáo viên

Chuyên môn: 

Giảng dạy: 

Doanh nghiệp đối tác