Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 20/08/2015]

1. Kiến thức
Đủ kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức các môn cơ sở kỹ thuật để tiếp thu tốt kiến thức trong  ngành Xây dựng đặc biệt chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp.
Có đầy đủ kiến thức về chuyên môn trong lĩnh vực Xây dựng dân dụng và công nghiệp: có thể vận dụng tốt trong các công tác xây dựng được giao và có thể nghiên cứu tài liệu chuyên ngành nâng cao hơn.
2. Kỹ năng
Kỹ năng thi công: có thể tổ chức thi công và thi công các công trình xây dựng, bao gồm: lập biện pháp kỹ thuật thi công, lập tiến độ, tổ chức thi công và tính dự toán các công trình…
Kỹ năng thiết kế: có thể tham gia triển khai thiết kế công trình, kiểm tra khả năng chịu lực công trình, tham gia tư vấn giám sát và quản lý việc thực hiện các dự án công trình xây dựng.
Kỹ năng tin học: sử dụng tốt tin học văn phòng, ứng dụng tin học để tính toán, mô phỏng kết cấu, lập tiến độ nhằm phục vụ công tác thiết kế, thi công, tính dự toán công trình, dự án thực hiện.
Kỹ năng lập hồ sơ xây dựng: bao gồm thực hiện các thủ tục như: bản vẽ xin phép xây dựng, hồ sơ đấu thầu, hồ sơ hoàn công và quyết toán công trình xây dựng.
Kỹ năng mềm: có kỹ năng làm việc nhóm, tự học, giao tiếp tốt, sinh hoạt cộng đồng.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
Có ý thức trách nhiệm công dân cao.
 Thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn.
 Ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
Phương pháp làm việc khoa học, có khả năng  phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế ngành, đúc kết kinh nghiệm để hình thành kỹ năng nghề nghiệp.

 
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
Có thể làm việc ở những vị trí như: giám sát công trình, nhân viên kế hoạch và kỹ thuật, triển khai thiết kế, phụ trách kỹ thuật hoặc phụ trách đội thi công, làm việc ở các công ty tư vấn và xây dựng công trình hoặc các phòng ban thuộc về xây dựng trong các cơ quan quản lý nhà nước.
5. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
Có khả năng  tự học hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao trong lĩnh vực chuyên ngành. Hoặc học tiếp các ngành trong lĩnh vực xây dựng như: cầu đường, công nghệ vật liệu xây dựng, kiểm định chất lương công trình,...


Đang online: 119


Số lượt truy cập: 4941464

Doanh nghiệp đối tác