Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 24/08/2015]

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG
(chuyên ngành Xây dựng cầu đường bộ; cầu đường sắt)

1. Kiến thức
-    Được trang bị nền kiến thức trong lĩnh vực xây dựng giao thông như: khảo sát xây dựng, tính toán thiết kế, sử dụng và sản xuất vật liệu xây dựng, áp dụng các công nghệ xây dựng, tổ chức công trường xây dựng và chỉ đạo thi công, quản lý chất lượng, khai thác và sửa chữa công trình giao thông.
-    Sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, có thể khai thác, ứng dụng một số phần mềm chuyên ngành tùy theo nhu cầu sản xuất;
2. Kỹ năng
-    Hiểu biết về thiết kế các công trình cầu và đường ôtô;
-    Nắm chắc kiến thức cũng như các qui trình công nghệ, qui phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình;
-     Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới;
-     Sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu đường do thực tiễn sản xuất đặt ra.
3. Thái độ, hành vi và các giá trị giáo dục khác
-    Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chấp hành tốt luật pháp của Nhà nước; có thái độ, đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức tổ chức kỷ luật cao;
-    Có thái độ hợp tác, sáng tạo trong công việc, biết phát huy trí tuệ tập thể;
-    Có phương pháp làm việc khoa học; biết phân tích và giải quyết vấn đề một cách hệ thống, biết đúc kết kinh nghiệm để hình thành tư duy sáng tạo.
4. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-    Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước, trong các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng;    
-    Có thể làm việc trong các tổ chức phi chính phủ, các dự án, các chương trình phát triển…;
-    Tổ chức chỉ đạo công việc khảo sát, đo đạc thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế cầu đường, thiết kế thi công và tổ chức thi công, chỉ đạo thực hiện xây dựng mới, bảo dưỡng, sửa chữa một công trình: cầu trung hoặc đoạn đường ôtô;
-    Có khả năng giải quyết các tình huống kỹ thuật phát sinh trong quá trình sản xuất;
-    Hướng dẫn được những qui trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân;
-    Biết làm các thủ tục, hồ sơ hoàn công và hạch toán kinh tế trong quá trình xây dựng.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
-    Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ, cầu đường sắt có thể tiếp tục học tập ở các bậc đại học trong và ngoài nước;
-    Có khả năng tự học nâng cao trình độ lý luận và chuyên môn để đảm nhận các vị trí, chức vụ cao hơn trong lĩnh vực quản lý….


Đang online: 74


Số lượt truy cập: 4941372

Doanh nghiệp đối tác