[Đăng ngày: 07/09/2015]

Sinh viên các lớp khóa 37 trung cấp và 36 cao đẳng nghề trở về trước, đến Khoa Công Trình đăng ký danh sách nhận chuyên đề và ôn thi tốt nghiệp. Hạn chót ngày 11/09/2015.
12