Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 11/09/2015]

Mục tiêu đào tạo
1.1. Phẩm chất chính trị:
Nhận thức: có nhận thức đúng về CNXH, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng. Phẩm chất người công dân: chấp hành tốt chính sách của Nhà nước, tôn trọng và làm theo hiến pháp, pháp luật. Có tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao.
1.2. Kiến thức và năng lực chuyên môn:
* Kiến thức giáo dục đại cương và cơ sở chuyên ngành: kiến thức giáo dục đại cương đủ để học các môn cơ sở kỹ thuật. Kiến thức các môn cơ sở kỹ thuật và cơ sở chuyên ngành phải được cung cấp đủ rộng và đi sâu vào những vấn đề cơ bản để tiếp thu tốt kiến thức chuyên môn ngành xây dựng cầu, đường bộ và có thể sau cơ sở ngành chuyển học thêm chuyên ngành về xây dựng công trình giao thông khác (Công trình thủy, đường sắt, v.v...)
* Kiến thức kỹ thuật chuyên môn: hiểu biết về thiết kế các công trình cầu và đường bộ. Nắm chắc kiến thức cũng như các qui trình công nghệ, qui phạm kỹ thuật về thi công, nghiệm thu, kiểm định, khai thác và quản lý công trình. Có khả năng khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết bị cơ giới trong thi công, vận dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới, sử dụng thông tin khoa học để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể trong thiết kế, xây dựng cầu đường do thực tiễn sản xuất đặt ra.
* Khả năng khi ra trường: tổ chức chỉ đạo công việc khảo sát, đo đạc thu thập số liệu cần thiết cho thiết kế cầu đường, thiết kế thi công và tổ chức thi công, chỉ đạo thực hiện xây dựng mới, bảo dưỡng, sửa chữa một công trình: cầu trung hoặc đoạn đường bộ. Có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp phát sinh trong quá trình sản xuất. Hướng dẫn được những qui trình công nghệ và thao tác kỹ thuật mới cho công nhân. Biết làm các thủ tục, hồ sơ hoàn công và hạch toán kinh tế trong quá trình xây dựng.
Chức danh: cán bộ kỹ thuật thi công cầu và đường ôtô ở các doanh nghiệp nhà nước hoặc ở các thành phần kinh tế khác. Có thể phụ trách các đội xây dựng.
Sinh viên tốt nghiệp lớp chất lượng cao được bổ sung thêm các chuyên đề ngoại khóa nhằm nâng cao các kiến thức nghề nghiệp, được đi tham quan thực tế các công trình trong hàng năm, được học nâng về ngoại ngữ.
* Sức khỏe: có sức khỏe tốt để công tác, có khả năng làm việc trên cao, làm việc ngoài trời và bơi lội.


Đang online: 47


Số lượt truy cập: 5189506

Doanh nghiệp đối tác