Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI được thành lập từ năm 1976 của Bộ GTVT là trường đào tạo đa cấp, đa ngành, tiên tiến, hiện đại, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, Trường được xếp vào các trường hàng đầu trong nước và khu vực ASEAN.
Chương trình đào tạo

[Đăng ngày: 24/08/2015]

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ      
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Loại hình đào tạo: Chính qui
                                           Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

1. Vị trí, khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-    Quản lý vật liệu xây dựng, phụ trách kỹ thuật chế tạo các cấu kiện xây dựng đúc sẵn, lắp ghép tại các công trường, nhà máy chế tạo bêtông.
-    Giám sát kiểm tra và nghiệm thu chất lượng vật liệu và cấu kiện đúc sẵn tại công trường, nhà máy.
-    Kỹ thuật viên tại các phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng và kiểm định chất lượng công trình.
-     Cán bộ kỹ thuật công trình phụ trách vật tư, vật liệu, chuyên viên đánh giá chất lượng vật liệu  trong kết cấu xây dựng, chuyên viên lập định mức vật tư cho công trình.
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ
-    Có khả năng tự học hoặc học bậc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành.
-    Học tập, chuyển giao công nghệ trong sản xuất một số loại vật liệu xây dựng.
-    Có thể học tiếp các ngành trong lĩnh vực xây dựng như xây dựng dân dụng, cầu đường.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ     
Trình độ đào tạo    : Cao đẳng
Loại hình đào tạo    : Chính qui
                                          Ngành đào tạo : Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
                                                   Tên tiếng Anh: Building Construction Engineering Technology
 Chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa


1. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp
-    Tham gia các phòng ban thuộc các Sở, phòng tài nguyên, các phòng quản lý đô thị.
-    Tham gia các phòng kỹ thuật công ty xây dựng về khảo sát đo đạc công trình.
-    Phụ trách tổ đội kỹ thuật khảo sát, đo đạc để phục vụ cho thiết kế và thi công công trình.
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
-    Có khả năng tự học hoặc tiếp tục học ở các bậc học cao ( liên thông lên đại học) trong lĩnh vực chuyên ngành. Có thể học tiếp các chuyên ngành trong lĩnh vực xây dựng như: Xây dựng dân dụng, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, Tin học trong xây dựng, Kỹ thuật tài nguyên,..


CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CAO ĐẲNG THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ
Trình độ đào tạo              : Cao đẳng
Loại hình đào tạo              : Chính quy
Chuyên ngành đào tạo chính    : Cầu đường bộ
Chuyên ngành đào tạo bổ sung    : Xây dựng dân dụng và CN

1.Vị trí và khả năng làm việc sau khi hoàn thành chương trình học:

-    Ngoài khả năng làm việc trong các công ty chuyên ngành cầu đường bộ, sinh viên còn có khả năng làm việc trong các đơn vị liên quan đến lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp với các vị trí công việc:  
  •  Triển khai bản vẽ thiết kế kết cấu, cấp thoát nước, kỹ thuật thi công.
  •  Định vị, trắc đạc công trình.
  • Tham gia thi công xây dựng hoặc phụ trách đội thi công công trình dân dụng.
  • Giám sát thi công công trình.
  • Tính dự toán công trình
2. Khả năng học tập nâng cao trình độ sau tốt nghiệp
-    Sau khi hoàn thành chương trình bổ sung, sinh viên có khả năng tự học hoặc tiếp tục học ở các bậc cao hơn trong lĩnh vực chuyên ngành theo qui định hiện hành của Nhà nước.
Đang online: 138


Số lượt truy cập: 5250734

Doanh nghiệp đối tác